Karla cosmetic

TRANG ĐIỂM MÔI

  • SON DƯỠNG DẠNG TRỨNG - ROYAL DESSERT POUT POLISHI
  • Son Môi Cao Cấp Dưỡng Ẩm Deold - Tint Stick
  • Son Lì Cao Cấp Dưỡng Môi Deold- Charming Velvet Matte Lipstick
  • Son Môi Cao Cấp Dưỡng Ẩm Deold - Tint Stick