Karla cosmetic

TRANG ĐIỂM MẮT

  • MASCARA NỐI DÀI MI THẦN KÌ - Acme Magic Long Eyelashes Combination
  • BỘT MÀY 2 TRONG 1 - Combination Of Eyebrow Powder
  • PHẤN MẮT TRANG ĐIỂM 8 MÀU - COOL COLORFUL EYE 8 COLORS
  • PHẤN MẮT TRANG ĐIỂM 4 MÀU - Bright Nebula Eye Shadow 4 Colors