Karla cosmetic

TRANG ĐIỂM

 • Chì Kẻ Lông Mày - Natural & Lively Browpen
 • Bột Mày Trang Điểm 3D - 3D Shaping Eyebrow
 • Kẻ Mắt Nước Cao Cấp - Smooth Black Eyeliner
 • Bút Kẻ Mắt Dạng Nước 2 Đầu - Modern Two- Side Eyeliner
 • Mascara Làm Dày Và Cong Mi - Dense & Curl Mascara
 • Mascara Làm Dày Mi - Big – Eyes Barbie Mascara
 • Phấn Má Hồng DEOLD - Glossy & Polished Blusher
 • Kem Nền Trang Điểm Tự Nhiên CC Cream - Nature Color Correction CC Cream
 • Phấn Nước Trang Điểm Dưỡng Ẩm - Moisturizing Cusion BB Cream
 • Má Hồng Trang Điểm Dạng Nước - Stereo & V-Face Cushion Blusher
 • Phấn Nền Cao Cấp Che Khuyết Điểm ( Phấn Hoa Anh Đào ) - Natural Covering Blemish Puff Cake
 • Son Dưỡng Môi Không Màu - Blossom Natural Lip Balm