Karla cosmetic

DUNG CỤ TRANG ĐIỂM

  • BÚT LÔNG KẺ MẮT - Attractive & Waterproof Eyeliner Pen
  • Chì kẻ lông mày - Steoreoscopic Eyebrow Pen
  • BỘ SẢN PHẨM LÀM ĐẸP - BEAUTY MAKEUP COMBINATIONS
  • BÚT LÔNG KẺ MẮT 2 ĐẦU DEOLD - Deold Double Eyebrows Combination